Impact

Stichting zwerfjongeren

Voor Stichting Zwerfjongeren Nederland filmden wij 6 jongeren over hoe hun dakloosheid is ontstaan en hoe het voorkomen had kunnen worden. De film werd gepresenteerd in Pakhuis de zwijger tijdens een bezoek van koningin Maxima. Om meer impact te creren hebben we bezoekers gevraagd wat voor hen Thuis is.. deze beelden werden vervolgens ingezet op social media waardoor het bereik flink werd vergroot. Het startsignaal voor het actieprogramma `Dak- en thuisloze jongeren` van Paul Blokhuis (VWS) is hier ontstaan. De betrokkenheid is groot en de lat ligt hoog van deze staatssecretaris! 12 gemeenten met lef gaan nu met hem meedoen voor de 100% ambitie: binnen 2 jaar alle dag en thuisloze jongeren van de straat.

Meer impact

Artsen zonder grenzen
Wat doet Humanitas eigenlijk?
I Love My Muslim
Amnesty International
Marokkaanse Moeders